FR-beläggning för stål Wholesale

FR-beläggning för stål

Användning av stålkonstruktion kan avsevärt minska brännbarheten i din struktur. Det gör dock inte byggnaden brandsäker. Stål kan försvagas och katastrofalt misslyckas om temperaturen blir tillräckligt hög. Stål tappar nästan hälften av sin viktbärande förmåga när temperaturen når 1100 grader F (593 grader C). Så småningom kommer strukturen att kollapsa, av en av samma skäl som tvillingtornen kollapsade den 9/11.

Det har kanske inte varit möjligt att rädda dessa byggnader och människorna i dem, men du kan avsevärt minska sannolikheten för att din stålanläggning kommer att drabbas av samma öde genom att använda beprövade brandsäkra material och följa säkerhetsrekommendationer från auktoritativa källor.

BRANDSÄKER DIN METALLBYGGNING I BÖRJAN

Att bygga en brandklassad byggnad är enklast när brandbeständiga material planeras i stålkonstruktionsramen när den byggs. För att uppfylla internationella byggnadskoder måste en struktur kunna klara två timmar av brandstyrka innan den misslyckas.

Svällande sprayfilmbeläggningar. En epoxiliknande substans som innehåller hydrater eller kemiskt bundna vattenmolekyler som sprutas på som en beläggning. När den är torr kan den målas för att matcha de omgivande områdena. I händelse av en brand sväller den och luktar, frigör hydraterna för att hjälpa området att svalna och minska ytans ledningsförmåga, sänker värmen och minskar eldens livslängd. 3