FR-beläggning för transport Wholesale

FR-beläggning för transport

Flamskyddsmedel

Modell

RF-2901-1 Rak skrapning RF-2901-2 RF-2901-4 RF-2901-5 RF-2902-2 RF-2301

Ansökan

Väggduk, utställningsfilt

Funktion:

Bra flamskyddsmedel, mjuk känsla, miljövänlig, halogenfri

Bra flamskyddsmedel, mjuk känsla, miljövänlig, halogenfri

Bra flamskyddseffekt, hård känsla, miljövänlig, halogenfri

Bra flamskyddseffekt, mjuk känsla, gråvit, miljövänlig, halogenfri

Mycket effektiv flamskyddsmedel, bra flamskyddseffekt

Speciellt skummande flamskyddsmedel för bomull, bra flamskyddseffekt

Förbränningsprestanda av interna dekorationsmaterial för FMVSS302 federala transportfordon

Förbränningsprestanda hos bilens interiörmaterial
för GB8410

Förbränningsprestanda för bilinteriörmaterial för TL1010

Fordonsinteriörkrav och testspecifikationer för DBL 5307 Mercedes-Benz

Förbränningsprov av interiörmaterial för CMVSS302 kanadensisk bil

Testmetod för brandsäker prestanda för interiörmaterial för fordon enligt direktiv 95/28 / EG

Test av förbränningsprestanda för automatiska interna material enligt DIN 75200

Test av förbränningsprestanda av interiörmaterial från vägfordon, traktorer och redskap för jord- och skogsbruk enligt ISO 3795 (lika med JIS D1201-1998)

Flamskyddsmedelstest av polymermaterial för SAE J369

Förbränningsprestanda för franska fordonsinredningsmaterial för U.T.A.C 18-502 T1

BMW N 60121.0 BMW Standard

GM L-T06-302G-79 General Motors Standard

Mitsubishi ES-X60410 Mitsubishi syreindextest

Volvo STD 5031 interiörmaterial med flamskyddsmedel och flamsäker prestanda