PVC-härdningsmedel - pulveriserad nitril Wholesale

PVC-härdningsmedel - pulveriserad nitril

RF-9620 är en modifierad butadien-akrylnitril-sampolymeremulsion, som demulgeras och torkas till pulvergummi. RF-9620 är

speciellt används för PVC-hartshärdningsmedel, den härdade PVC som används för att tillverka alla typer av PVC-handskar, trådkabelmaterial

als, tätningslist för bilar och andra PVC-produkter.

  1. Blandningen är lätt att sprida och har god kompatibilitet med PVC-harts.
  1. Kan avsevärt förbättra PVC-produkters halksäkerhetsegenskaper.
  1. Kan förhindra migrering av PVC-mjukgörare. 3