Digital tryckharts Wholesale

Digital tryckharts

Produktbeskrivning

RF-699 Ångrengöring Förbehochling med digital tryckning
Vattenlösligt spridningsmedel

RF-699 vattenlöslig dispersion används vid förbehochling för att distribuera digital tryckfärg. Den är lämplig för digital tryckning av klädtyger och reklamtyger.

Efter förbehandlingen av RF-699 och färg direkt med en värmerulle eller en inställningsmaskin har det tryckta tyget djupare färgutbyten, färgmättnad, utmärkt definition och en handkänsla nära själva tyget.
Kromatismen på båda sidor är liten. Kommer inte att ändra färg på tyget och har ingen demitint.

Efter den reducerande rengöringen bleknar produkten sällan och avloppsvattnets COD överskrider inte standarden och kan tömmas direkt.

Funktioner and Fördelar

 • Den unika formuleringen
 • Hög färgmättnad, utmärkt definition och hög dubbelpermeabilitet
 • Transparent och färglös
 • De förbehandlade tygerna gulnar inte och har samma färg som tyget.
 • Mjuk handkänsla, påverkar inte handkänslan av själva tyget
 • Den enkla processen, använd direkt utan att göra pastan
 • Utmärkt flytbarhet
 • Lämplig för olika typer av förbehandlingsprocesser, såsom padder, beläggning eller roterande vals
 • Utmärkta tvättegenskaper
 • Använd den reducerande rengöringen, sällan bleknar och mindre föroreningar
 • I efterbehandlingsagenten, lägg till vårt RF-999 anti-avfärgningsmedel för att få bättre färgfasthet.
 • Miljövänligt, pass OKTEX-100, RoHS, EN-71 och andra miljöstandarder

typiska egenskaper 1 )

1) Observera att de visade värdena är typiska värden för din vägledning. De ska inte tas som specifikationer och är föremål för viss variation. Se försäljningsspecifikationerna för mer information.

Formulera riktlinjer

 1. Förbehandlingsprocess: doppbeläggning, rulle, screentryck, beläggning.
 2. Doppbeläggning / rullvalsprocess, utspädd med vatten enligt tygets egenskaper. Rekommendera (Vatten: RF-699 = 3: 1 eller 4: 1) för att uppnå bästa dubbla permeabilitetseffekt och färgmättnad; Screentryck / beläggningsprocess, enligt kraven, använd vatten eller speciellt förtjockningsmedel för att anpassa sig till lämplig viskositet och applicera direkt
 3. Konfigurationsprocess:
  1. Rör om RF-699 i trumman jämnt före användning.
  2. Om det behöver spädas med vatten, rör om väl och använd sedan.
 4. Färgmetoder
  1. Direkt värme med rulleuppvärmning, temperaturen måste vara mellan 200 ° C -230 ° C. Värm upp i 20 sekunder för att få de bästa resultaten.
  2. Ställ in och utveckla färg med inställningsmaskinen, temperaturen måste vara mellan 190 ° C -200 ° C. Värm i 20 sekunder för att få bästa resultat.
 5. Tillsätt RF-999 anti-avfärgningsmedel i mjuk bearbetningslösning för att förbättra färgfastheten.

Hälso- och säkerhetsöverväganden

Säkerhetsdatablad finns tillgängliga från Zhejiang Ruico Advanced Materials Co., Ltd. Säkerhetsdatablad tillhandahålls för att hjälpa kunderna att tillgodose sina egna hanterings-, säkerhets- och bortskaffningsbehov och de som kan krävas av lokalt gällande hälso- och säkerhetsregler. Säkerhetsdatablad uppdateras regelbundet, vänligen begär och granska det senaste säkerhetsdatabladet innan du hanterar eller använder någon produkt. För ytterligare frågor kontakta din Ruico-kontaktperson.

Förpackning och lagring

RF-699 Ångrengörande förbehandlingsmedel för digitalt tryck ska förvaras på en torr och sval plats vid temperaturer mellan 5 ° C och 30 ° C i tätt tillslutna behållare. Undvik direkt solljus. Undvik frysning av materialet! Lokal lagstiftning om lagring måste följas.

Det finns två typer av förpackningar: 50 kg plastfat, 120 kg plastfat. Kontakta en Ruico-representant för andra förpackningsalternativ enligt dina exakta behov. Denna produkt har en livslängd på 6 månader från tillverkningsdatumet. Under lagring är minskningen i viskositet normal och påverkar inte de slutliga effekterna.

RF-699 Ångrengöringsmedel Gratis digital utskrift Förbehandlingsmedel skyddas mot mikrobiella attacker under transport och lagring i ej öppnad originalförpackning. För att undvika problem med mikrobiella attacker under bearbetning och i öppnad förpackning bör hygien uppmärksammas. I vissa fall kan det vara vettigt att tillsätta biocider för att undvika problem med mikroorganismer.

Vi rekommenderar att du använder produkten under säkerhetsåtgärder som beskrivs i säkerhetsdatabladet. Undvik kontakt med ögon och hud. Stora mängder ska hanteras på ett korrekt ventilerat område. Materialet kan skapa hala förhållanden.

Kund Lägga märke till

Deklaration: Innan massproduktion sätts in måste flera försök och tester göras i enlighet med ditt företags produktionsteknik för att erhålla motsvarande certifierad standard. Denna produkt måste xix väl innan användning.

Kund Lägga märke till

Ruico uppmuntrar starkt sina kunder att granska både deras tillverkningsprocesser och deras tillämpningar av Ruico-produkter utifrån människors hälsa och miljökvalitet för att säkerställa att Ruico-produkter inte används på ett sätt som de inte är avsedda för eller testade för.

Ruicos personal finns tillgänglig för att svara på dina frågor och för att ge rimlig teknisk support. Ruicos produktlitteratur, inklusive säkerhetsdatablad, bör konsulteras innan Ruico-produkter används. Nuvarande säkerhetsdatablad finns tillgängliga från Ruico.

RF-2155Z Ljusbox Dekoration Flamskyddsmedel Skummande lim

Produktbeskrivning

RF-2155Z är ett vattenbaserat hartsystem, flamskyddande styro-skum. Huvudingrediensen är halogeninnehållande, ljusresistent, termiskt stabil flamskyddsmedel som har utmärkt flamskydd och uppfyller sex tekniska specifikationer enligt RoHS. Under speciell produktionsprocess tillsätts rätt mängd funktionell synergist samtidigt för att uppnå utmärkt flamskyddseffekt.
Samtidigt och lägg till lämplig funktionell synergist, med utmärkt flamskyddseffekt. Denna produkt har bra tätningsegenskaper, speciellt för grundfärg och bakre beläggning av lätta reklamtyger.

Funktioner och Fördelar

 1. Den har ett unikt formelsystem, bra bindningskraft, god beständighet med en mängd olika fibrer, tyget känns mjukt efter beläggning
 2. Bra flamskydd, DIN 4102-1, franska M1 och andra flamskyddsstandarder kan passeras med viss spridningsmängd
 3. God skumstabilitet, kan ge goda tätningsegenskaper, särskilt för skummande grundfärg och bakre beläggning av reklamtyger
 4. Efter att tyget härdats genom beläggning med hög temperatur kan filmen med god beständighet, permanent och tvättbar färdig produkt erhållas
 5. Med korrekt täckningseffekt kan bakgrundsbelysningseffekten justeras genom att kontrollera beläggningstjockleken.
 6. Inga svarta fläckar och orenheter, påverkar inte spraylackeringens bakgrundsbelysningseffekt

typiska egenskaper 1 )

Fast egendom Typisk Värden

Fast innehåll, vikt%

50,0 ± 1,0

pH

6,0 - 8,0

Viskositet (Brookfield LV, spindel 3
Vid 30 rpm, 25 ° C)

800 - 3000 cps

1) Observera att de visade värdena är typiska värden för din vägledning. De ska inte tas som specifikationer och är föremål för viss variation. Se försäljningsspecifikationerna för mer information.

Formulera riktlinjer

 1. Tillsätt 10-15% skumstabilisator, 1% -2% tvärbindningsmedel, funktionella tillsatser före användning, och rör om. Kontrollera spridningsmängden enligt gramvikten för grått tyg och flamskyddsbehov.
 2. Rekommenderad beläggningsmetod: skumning, spridningsmängd: 30 g / m2, torkningstemperatur: 150-160 ° C. Justera den specifika processen enligt provet efter behov.

Hälso- och säkerhetsöverväganden

Säkerhetsdatablad (SDS) finns tillgängliga från Huzhou Ruico New Material Co., LTD. Säkerhetsdatablad tillhandahålls för att hjälpa kunderna att tillgodose sina egna behov av hantering, säkerhet och bortskaffande och de som kan krävas av lokalt gällande hälso- och säkerhetsbestämmelser.
Säkerhetsdatablad uppdateras regelbundet, vänligen begär och granska det senaste säkerhetsdatabladet innan du hanterar eller använder någon produkt. För ytterligare frågor kontakta din Ruico-kontaktperson.

Förpackning och lagring

RF-2155Z Lightbox dekorativt flamskyddsmedellim ska förvaras på en torr och ventilerad plats, vid temperaturer mellan 5 ° C och 30 ° C i tätt tillslutna behållare, giltig i 6 månader. Undvik direkt solljus. Undvik frysning av materialet!

RF-2155Z Lightbox dekorativt flamskyddsmedellim
är skyddad mot mikrobiella attacker under transport och lagring i ej öppnad originalförpackning. Det finns två typer av förpackningar: 50 kg plastfat, 160 kg plastfat. Kontakta en Ruico-representant för andra förpackningsalternativ enligt dina exakta behov.

För att undvika problem med mikrobiella attacker under bearbetning och i öppnad förpackning bör hygien uppmärksammas. I vissa fall kan det vara vettigt att tillsätta biocider för att undvika problem med mikroorganismer.

Vi rekommenderar att du använder produkten under säkerhetsåtgärder som beskrivs i säkerhetsdatabladet. Undvik kontakt med ögon och hud. Stora mängder ska hanteras på ett korrekt ventilerat område. Material kan skapa hala förhållanden.

RF-2155Z Ljusbox Dekoration Flamskyddsmedel Skummande limKund Lägga märke till
Informationen häri erbjuds i god tro och anses vara korrekt. Eftersom villkoren och metoderna för användning av våra produkter ligger utanför vår kontroll, bör denna information inte användas som ersättning för kundens tester för att säkerställa att våra produkter är säkra, effektiva och helt tillfredsställande för den avsedda slutanvändningen. Förslag på användning ska inte ses som incitament för att bryta mot patent.

Ruico garanterar inte eller garanterar effektiviteten hos våra produkter som läggs till någon textilfiber eller tyg. Innan massproduktion sätts in måste flera försök och tester göras i enlighet med ditt företags produktionsteknik för att erhålla motsvarande certifierad standard. Blanda väl innan användning.

Ruico uppmuntrar starkt sina kunder att granska både deras tillverkningsprocesser och deras tillämpningar av Ruico-produkter utifrån människors hälsa och miljökvalitet för att säkerställa att Ruico-produkter inte används på ett sätt som de inte är avsedda för eller testade för.

Ruicos personal finns tillgänglig för att svara på dina frågor och för att ge rimlig teknisk support. Ruicos produktlitteratur, inklusive säkerhetsdatablad, bör konsulteras innan Ruico-produkter används. Nuvarande säkerhetsdatablad finns tillgängliga från Ruico.

RF-5135 Primer

Beläggningsgrunder

Produktbeskrivning

RF-5135 är en beläggningsgrunder som utvecklats av vårt företag enligt reklamdekorationsindustrin. Den används speciellt
för direkt beläggning flamskyddsmedel efterbehandling av textilspraymålning. Användning med vår RF-5235 kan hjälpa reklamtyg med utmärkt bläckabsorptionsförmåga, det kan användas för dekorationsväv, ljusruta reklamtyg och annan bläckstråleindustri.

Funktioner and Fördelar

 • Unikt formelsystem, bra vidhäftning och god beständighet med grundfärgen och tyget
 • Ha en lätt täckkraft. Mjuk beröring, mindre påverkan på underlaget

Typisk Egenskaper 1 )

Fast egendom

Typiska värden

Fast innehåll, vikt%

53,0 ± 1

pH

7,0 - 9,0

Viskositet (Brookfield LV, spindel 4
Vid 30 rpm, 25 ° C)

8 000 - 12 000 cps

1) Observera att de visade värdena är typiska värden för din vägledning. De ska inte tas som specifikationer och är föremål för viss variation. Se försäljningsspecifikationerna för mer information.

Formulera riktlinjer

Tillsätt lämpligt tvärbindningsmedel före användning, rör om jämnt. Rekommenderad beläggningsmetod: direktbeläggning, spridningsmängd: 30 g / m2 ± 2, torkningstemperatur: 150-160 ° C.

Hälso- och säkerhetsöverväganden

Säkerhetsdatablad finns tillgängliga från Zhejiang Ruico Advanced Materials Co., Ltd. Säkerhetsdatablad tillhandahålls för att hjälpa kunderna att tillgodose sina egna hanterings-, säkerhets- och bortskaffningsbehov och de som kan krävas av lokalt gällande hälso- och säkerhetsregler. Säkerhetsdatablad uppdateras regelbundet, varför begär och granska det senaste säkerhetsdatabladet innan du hanterar eller använder någon produkt. För ytterligare frågor kontakta din Ruico-kontaktperson.

Förpackning och lagring

RF-5135 Primer ska förvaras på en torr och ventilerad plats, vid temperaturer mellan 5 ° C och 30 ° C i tätt tillslutna behållare, giltig i 6 månader. Undvik direkt solljus. Undvik frysning av materialet!

Kundmeddelande
RF-5135 Primer är skyddad mot mikrobiella attacker under transport och lagring i ej öppnad originalförpackning. Det finns två typer av förpackningar: 50 kg plastfat, 160 kg plastfat. Kontakta en Ruico-representant för andra förpackningsalternativ enligt dina exakta behov.

För att undvika problem med mikrobiella attacker under bearbetning och i öppnad förpackning bör hygien uppmärksammas. I vissa fall kan det vara vettigt att tillsätta biocider för att undvika problem med mikroorganismer.

Vi rekommenderar att du använder produkten under säkerhetsåtgärder som beskrivs i säkerhetsdatabladet. Undvik kontakt med ögon och hud. Stora mängder ska hanteras på ett korrekt ventilerat område. Material kan skapa hala förhållanden.

Kund Lägga märke till

Informationen häri erbjuds i god tro och anses vara korrekt. Eftersom villkoren och metoderna för användning av våra produkter ligger utanför vår kontroll, bör denna information inte användas som ersättning för kundens tester för att säkerställa att våra produkter är säkra, effektiva och helt tillfredsställande för den avsedda slutanvändningen. Förslag på användning ska inte ses som incitament för att bryta mot patent.

RF-5135 Primer

Kund Lägga märke till
Ruico garanterar inte eller garanterar effektiviteten hos våra produkter som läggs till någon textilfiber eller tyg. Innan massproduktion sätts in måste flera försök och tester göras i enlighet med ditt företags produktionsteknik för att erhålla motsvarande certifierad standard. Blanda väl innan användning.

Ruico uppmuntrar starkt sina kunder att granska både deras tillverkningsprocesser och deras tillämpningar av Ruico-produkter utifrån människors hälsa och miljökvalitet för att säkerställa att Ruico-produkter inte används på ett sätt som de inte är avsedda för eller testade för.

Ruicos personal finns tillgänglig för att svara på dina frågor och för att ge rimlig teknisk support. Ruicos produktlitteratur, inklusive säkerhetsdatablad, bör konsulteras innan Ruico-produkter används. Nuvarande säkerhetsdatablad finns tillgängliga från Ruico.