SBR latex för väl cementering av gasmigreringskontroll Wholesale

SBR latex för väl cementering av gasmigreringskontroll

RF-9609 Styrenbutadienlatex för väl cementering

RF-9609 är en styrenlatex som förbättrar de mekaniska egenskaperna hos smide cement och minskar permeabiliteten hos cementmatrisen. Det rekommenderas särskilt att använda samma för att designa antimigrationsuppslamningar för gasbrunnar. Det är ett utmärkt hjälpmedel för tillsatser med vätskeförlust eftersom den här produkten tillåter användare att få exceptionellt låga filter när det används tillsammans med vätskeförlust tillsatser.

En vattenhaltig dispersion av polymersampolymer tillverkad av butadien, styren och omättad karboxylsyra genom emulsionspolymerisation.

Den har hög stabilitet, god kompatibilitet med cementuppslamning och god vidhäftning mellan oljiga och vattniga gränssnitt. Efter att hydratiseringen av latexcementuppslamningen är avslutad kan ett tätt, icke-permeabelt system bildas för att effektivt kontrollera vattenförlust.

Det kan förbättra elasticiteten och tryckhållfastheten hos cementstenens hållfasthet. Minska effektivt sprickgraden av cementytan under perforering. Det kan förbättra cementstenens förmåga att motstå vätskekorrosion i brunnar och förbättra cementstenens hållbarhet.

Tillämpningsområdet:

Som ett cementvätskeförlustmedel används det vid oljeprospektering och cementering, väg- och broreparation etc.

Bruksanvisning: Den kan användas tillsammans med våra matchande produkter för bättre prestanda.

Stödjande produktserie: RF-9609-1 latexstabilisator, RF-9609-2 latex-skumdämpare, RF-9609-3 vattenförlustmedel, RF-9609-4 expansionsmedel för låg temperatur, RF-9609-5 borrspolningsvätska.